Mikkelin Ideat lentoon-tapahtuman asiantuntijat

Kokosimme asiantuntijat avuksesi yhden tapahtuman alle. Aikaasi säästyy kun eri alan asiantuntijat ovat tavattavissa yhdellä luukulla ja pääset kehittämään toimintaasi tehokkaasti heidän avullaan. Ideat lentoon-tapahtumien yhtenä suurimpana hyötynä onkin se, että yrittäjät pääsevät keskustelemaan laaja-alaisesti toimintansa kehittämisestä tapaamalla eri alan asiantuntijoita, joilta saa vinkkejä ja askelmerkkejä kehittämistoimenpiteisiin.  Alle on koottuna Mikkelin Ideat lentoon-tapahtuman asiantuntijat:

 

Klo 9:30 Tietoisku: Ideasta tuotteeksi.  Teemaklinikan asiantuntija: Tuote- ja palvelukehitys / Tuomo Leppänen Mayt Oy

Tuomolla on pitkä kokemus tuote- ja palveluideoiden arvionnista ja niiden jalostamisesta tuotteeksi aina kansainvälisille markkinoille asti. Hän on ollut kehittämässä yli 150 yrityksen liiketoimintaa mm. ELY:n Tuotestart, Prostart ja Myyntiteho toimeksiantojen kautta. Hän on erikoistunut Biotalouden kehittämiseen on mm. suunnitellut tuotantolaitteistoja Suomen suurimman grillihiilen valmistajalle. Hän tekee vahvaa yhteistyötä suomalaisten tutkimuslaitosten kuten LUKE, UEF, VTT ja Helsingin yliopisto kanssa. Viimeiset 25 vuotta Tuomo on tehnyt Venäjän kauppaa ja auttanut suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä löytämään toisensa ja tekemään yhteistyötä. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä projekteissa ja teknologian siirtohankkeissa projektipäällikkönä. Hän toimii myös Etelä-Savon Teknologiateollisuus ry:n aluejohtokunnassa varapuheenjohtana.

 

Klo 9:45. Tietoisku: Brändinrakennuksesta kilpailuetua. Teemaklinikan asiantuntija: Brändinrakentaminen ja markkinointi / Ari Utriainen Nitro ID

Ari Utriainen markkinoinnin, brändäämisen ja muotoilun asiantuntija. Hän johtaa strategisen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelutoimisto Nitroidia, jolla on toimistot jo viidellä paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Nitroid on nopeasti kasvava mainostoimistoalan asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on jo 35 suunnittelijaa ja konsulttia.

Utriaisella on lähes 30 vuoden kokemus luovan suunnittelun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittäjänä. Hänen kokemus kattaa mm. huonekalu- ja kalusteteollisuuden, elektroniikkateollisuuden, metalliteollisuuden, muoviteollisuuden, vene- ja ajoneuvoteollisuuden, koulutusinstituutioiden tutkimus ja kehittämistoimialan ja erilaiset palvelusektorit sekä yksityisellä ja julkisella puolella.

Utriainen haluaa haastaa jokaista yritystä keskittymään strategisiin tavoitteisiin, omaan profiiliin, identiteettiin, ihmisiin... ja salaisiin erikoiskykyihin! Odotettavissa konkreettisia esimerkkejä ja uusia ideoita!

 

Klo 10:15 Tietoisku: Tuottavuusloikka tuotannonohjauksella / Jari Kukkonen Production Software

 

Jari Kukkosella on yli 30 vuoden käytännön kokemus teollisuuden IT-ratkaisuista sekä erilaisista laiteratkaisuista, kuten sulautetuista ohjelmista ja ohjelmoitavista logiikkatoteutuksista.  Kokemusta on myös kaiken tasoisista ohjelmistototeutuksista mikroprosessitasolta valmistuksen ja tuotannonohjauskseen sekä pilvipalveluihin.

Vuosien varrella tutuksi on tullut mm. seuraavien alojen tuotannollinen toiminta: mekaaninen puunjalostus, huonekaluteollisuus, kivi- ja kaivannaisteollisuus, muovi, metalli, keramiikka, elintarviketuotanto sekä uusiutuvan energian tuotanto. Lisäksi Jarilla on kokemusta erilaisten keksintöjen ja innovaatioiden tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta.

 

Klo 10:45 Tietoisku: Toteutunut yrityskauppa  / Jouni Leino Leinolift Oy

- yrittäjä ihmisenä
- elämän filosofiat
- toiminnan periaatteet
- palvelun periaatteet
- myynkö vai jatkanko
- yrityskauppa pähkinänkuoressa
- varmasti tulevat ongelmat
 

Klo 11:15 Tietoisku: Rahoitusmahdollisuudet (Yritysten kehittämispalvelut, ELY, Tekes Innovaatioseteli ja Kansainvälistymisraha). Teemaklinikka: eri rahoitusmahdollisuudet. Asiantuntijoina klinikalla Kristiina Laatinainen ja Toivo Venäläinen.

Kristiina Laatikainen kertoo ELY:n rahoitusmahdollisuuksista ja Toivo Venäläinen Tekesin Innovaatiosetelistä.

 

 

 

Klo 12:30 Tietoisku: Hallitusti tuotteen kanssa IPR-suolla. Teemaklinikan asiantuntija: Suojausmenetelmät, patentit yms. / Timo Alanne Berggren Oy

Timo on laaja-alainen ja kokenut patenttiasiamies, joka hoitaa kustannustehokkaasti myös start up- ja pk-yritysten IPR-oikeuksien suojauksen. Timon tekniikan alan tuntemus on kattava alkaen vauvanvaatteiden suunnittelusta ja erilaisten tuotteiden tuotantoprosesseista, ulottuen eri mittausmenetelmistä aina tietoliikenteeseen ja tietokoneohjelmiin asti.

Lisäksi Timo avustaa asiakkaitaan IPR-strategiaan ja keksintöihin yleisemmin liittyvissä kysymyksissä. Hän on aiemmin toiminut tutkijana ja neuvontainsinöörinä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

 

Teemaklinikan asiantuntija: Myynnin kehittäminen ja myyntityö / Kirsi Vuollet KontaktiVerkko Suomi Oy

Kirsi Vuolletilla on pitkä kokemus myyntityöstä ja sen käytännönläheisestä sparrauksesta. Hänen ydinosaamista ovat asiakastarveselvitykset, uusasiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Hänen vahvuuksia ovat ongelmanratkaisutaito ja ideointi sekä uusien näkökulmien esiintuominen ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen. Kirsiltä saa oikeaa asennetta myyntityöhön, apua tunnistamaan tuotteiden ominaisuudet, edut ja hyödyt sekä ideoita myyntiä tukevan markkinoinnin suunnitteluun. Hän myös valmentaa henkilöstöä käytännön myyntityöhön ja lisämyyntiin sekä tekee myyjien kanssa yhteisiä myyntikäyntejä. Hän toimii ELYn, Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittajana Kasvu sekä Markkinointi ja asiakkuudet osalta. 

 

Teemaklinikan asiantuntija: Tuottavuus ja talous / Petri Paakkari Espoon Yrityskehitys Oy

Petri Paakkari on tekniikan ja talouden ammattilainen. Hänen kaupallis-tekninen koulutus yhdessä monipuolisen käytännön työkokemuksen kanssa antaa hänelle vahvan ja monipuolisen pohjan ymmärtää eri toimialojen pk-yritysten haasteita ja löytää niihin toteutuskelpoisia ratkaisumalleja. Hän on palkkajohtajana ja konsulttina saneerannut ja kehittänyt yli kymmenen vuoden ajan konepajojen tuotantoa ja liiketoimintaa sekä osallistunut moniin tuotekehityshankkeisiin. Tilitoimistoyrittäjänä toimiessaan, hän on neuvonut ja avustanut eri toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä sekä yrityskaupoissa tehden myös kyseisten yritysten arvonmääritykset kauppahinnan pohjaksi. Hän toimii ELYn Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittajana Analyysi, Uudistaminen sekä Tuottavuus ja talous osalta. Hän on myös hallitusammattilainen.

 

Teemaklinikan asiantuntija: Digitalisaatio ja verkkokauppa / Iiro Kaksonen Interque Oy

Iirolla on yli 20 vuoden kokemus IT-alan työskentelystä koodauksen ja erilaisten käyttöönottoprojektien osalta. Hän hallitsee tekniikan, tuotekehityksen ja käytännön it-tuen sekä on suunnitellut ja kehittänyt B2B –puolen verkkokaupan. Erityisosaamista hänellä on tilaus-ja toimitusjärjestelmistä sekä ohjelmistokehityksestä ja niiden käyttöönotosta. Haluatko nähdä Iiron liekeissä? Hänet saa syttymään erityisesti uusien ja innovatiivisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus.

 

Ideat lentoon nonstop-klinikka: Idean jalostus ja tuotekehitys / Ilmo leikas SYTKY

Ilmo Leikaksella on 33 vuoden yrittäjäkokemus, hän on kehittänyt ja vienyt markkinoille 15 omaa tuotetta. Ilmo omaa laajan tietämyksen eri teollisuuden aloilta sekä ideoiden alkuarvioinnista ja niiden jatkojalostuksesta tuotteiksi.

Ilmon vahvuuksia ovat ongelmanratkaisu, pitkäjänteinen toiminta, ideoiden poimiminen ja jalostaminen, uusien tuotteiden ideointi ja luonnostelu, ryhmätyöskentely ja ihmisten motivointi, projektien organisointi ja hallinnointi.

Ilmolla on myös hyvät ihmistuntemus- ja neuvottelutaidot. Tuttuja toimialoja ovat mm. metalliteollisuus, muoviteollisuus, veneenrakennus, puunjalostus, kierrätys- ja uusiokäyttöalueet sekä eri tuotantomenetelmien tuntemus. Ilmoa pääsee tapaaman tapahtumassa ilman ajanvarausta nonstop-klinikalla. Tule vetämään hihasta!

 

Klo 13:00 - 13:45 iltapäivän yritystarinat á 10 min
 

Rejlers Oy

 

Ecosairila - ketterien cleantech-kokeilujen TKI-ympäristö. Harri Forsberg Consulting kertoo, mikä merkitys yrityksen tekemällä tutkimuksella, pilotoinnilla ja strategisella partneroitumisella on yrityksen asiakkaaseen ja hänen liiketoimintansa kehittymiseen. Luvassa mielenkiintoisia nostoja ja keskustelua aiheesta.
 

 

Tapahtuman ohjelma