NK Kaapeli Oy, AG Kaapelikela Oy, Autovahinkokeskus Oy, Stena Oy

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusi purettava kierrätysmuovista tehty kaapelikela, joka hyödyntäisi raskasta muovijätettä. Hankkeen yhteyteen organisoitiin viisi eri kehitysprojektia, joiden yhteinen liittymäpinta oli kehitettävä kaapelikela. Kullakin hankkeella oli myös oma kehitystavoitteensa, joka tuki samalla yhteisen tavoitteen saavuttamista.

NK kaapeli Oy

 • Omasta tuotannosta syntyvän jätemuovin talteenotto, murskaaminen raaka-aineen esiasteeksi
 • Ottaa käyttöön purettava kaapelikela valokuitua varten

Stena Oy

 • Komponenttien erotteluprosessi; kupari, alumiini, eri muovit
 • Jätemuovien jalostaminen raaka-aineeksi

Autovahinkokeskus

 • Kerätä talteen vahinkoautojen muovit valtakunnallisesti
 • Lajitella ja pilkkoa raaka-aineen esiasteeksi

AG Kaapelikelat Oy

 • kehittää kierrätysmuovista purettava kaapelikela sekä siihen liittyvä sarjatuotantolinja

Toimenpiteet

 • Ryhmähankkeen ja osaprojektien organisointi
 • Kehittämisrahoitukset osaprojekteille, Tekes
 • Raaka-aineen käsittelyjärjestelmän kehittäminen
 • Tarvittavat testaukset
 • Projektin hallinnointi ja koordinointi

Vastuuasiantuntija:

Ilmo Leikas, SYTKY