Tuotekehitys ja ryhmähankkeet

Painopisteet:

 • Tavoitteiden asettaminen
 • Idean jalostaminen
 • Asiakaskohderyhmien tarkentaminen, asiakastarpeiden ja -vaatimusten selvittäminen
 • Kilpailevat tuotteet ja ratkaisut
 • Tuotteen tekniset vaatimukset, vaatimuslista, valmistettavuus
 • Tuotekehitys, tekniset ratkaisut, materiaalit, CE-merkintä
 • Proto- ja testilaitteiden valmistus
 • Tarvittavien tutkimusten ja testausten järjestelyt
 • Tuotteistaminen
 • Tuotantomenetelmät, logistiikka
 • Liiketoiminnan mallintaminen
 • Resurssien ja tarvittavan osaamisen määrittely
 • Tarvittavien kumppaneiden haku, sopimukset
 • Tuotekehitysprojektin hallinta
 • Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvitys, rahoitusten haku
 • Tuotekehityshankkeiden ja ryhmähankkeiden kokoaminen ja koordinointi, kokonaisuuksien hahmotus ja organisointi käytännön toiminnaksi
   

Osaamisalueen asiantuntija


Ilmo Leikas
SYTKY

P. 0400 150 239
ilmo.leikas@sytky.com

Minulla on 33 vuoden yrittäjäkokemus, olen kehittänyt ja vienyt markkinoille 15 omaa tuotetta. Omaan laajan tietämyksen eri teollisuuden aloilta sekä ideoiden alkuarvioinnista ja niiden jatkojalostuksesta tuotteiksi.

Vahvuuksiani ovat ongelmanratkaisu, pitkäjänteinen toiminta, ideoiden poimiminen ja jalostaminen, uusien tuotteiden ideointi ja luonnostelu, ryhmätyöskentely ja ihmisten motivointi, projektien organisointi ja hallinnointi.

Minulla on hyvät ihmistuntemus- ja neuvottelutaidot. Tuttuja toimialoja ovat mm. metalliteollisuus, muoviteollisuus, veneenrakennus, puunjalostus, kierrätys- ja uusiokäyttöalueet sekä eri tuotantomenetelmien tuntemus.

Olin avaintoimija ELY-keskusten valtakunnallisen TuoteStart-palvelukonseptin kehittämisessä, palvelun asiantuntijoidenrekrytoinnissa ja verkoston valmennuksessa. TuoteStart-toimeksiantoja olemme sittemmin toteuttaneet useita satoja, sekä toistasataa Tekes-hanketta.

Olin myös avaintoimija Keksintösäätiön valtakunnallisen Tuoteväylä-palvelukonseptin ja -verkoston ensimmäisen ja toisen vaiheen toteuttamisessa 2004–2009, ja toimin edelleen verkoston kehittämisen tukena.