Raaka Totuus - arviointiryhmä

TARVITSETKO LISÄRESURSSEJA IDEOIDEN ARVIOINTIIN? 

KUTSU PAIKALLE RAAKA TOTUUS, VALTAKUNNALLINEN IDEOIDEN JA HANKEAIHIOIDEN ARVIOINTIRYHMÄ

Ryhmä arvioi realistisesti esitettyjä aihioita, kehittäjän esityksen pohjalta. Esim idean:

 • uutuusarvo
 • toteutus mahdollisuus
 • tekninen ratkaisu
 • asiakastarve ja sektorit
 • esittäjän resurssit
 • materiaalivalinnat
 • yhteistyökumppanin tarve
 • jatkotoimenpidesuositus

Järjestämme myös yrityksille TK-pajoja! Kysy lisää kirsi.vuollet@sytky.com

 

Raaka Totuus ryhmän osaamisalueet MM. 

 • Idean arviointi ja jalostus
 • Vastaavanlaisten tuotteiden selvitys  
 • Uutuustutkimus ja suojattavuus selvitys
 • Tarvittavan esiselvityksen määrittely
 • Kehittämisryhmän resurssien kartoitus
 • Rahoitusmahdollisuuksien selvitys
 • Teknisen toteutuksen selvitys
 • Tuotteen visuaalinen esitys
 • 3 D suunnittelu
 • Asiakastarve selvitys
 • Markkinaselvitys
 • Kehittämishankkeen projektisuunnitelman hahmotus
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Lujuuslaskenta ja materiaalitekniikka
 • Ohjelmistojen kehitys
 • Erilaiset valmistusmenetelmät
 • Alihankintaketjun määrittely
 • Yhteistyökumppaneiden haku
 • Yhteistyö sopimusten laatiminen
 • Pikavalmistusmenetelmät
 • Tarvittavat talouslaskelmat
 • Selvitys kehittäjän osaamisesta ja henkilökohtainen ymmärrys asian toteutukseen